Zoek naar een persoonlijke lening in België

We vergelijken meer dan tien online kredietinstellingen in België. Ons doel is om u te helpen het beste tarief te vinden. We stellen een rangorde van kredietinstellingen op. Het enige wat je hoeft te doen is een simulatie uit te voeren.

Vind uw persoonlijke lening tegen de beste rentevoet

Voer een kredietsimulatie uit op één of meer van de sites die wij u voorstellen en vergelijk de tarieven voor het bedrag en de duur die bij u passen en selecteer de organisatie die u het beste aanbod biedt.

  Vraag uw persoonlijke lening online aan

Als je eenmaal het beste financieringsaanbod hebt gevonden, is het aan jou om te spelen, het enige wat je hoeft te doen is direct online een lening aan te vragen op de website van de organisatie van je keuze en te wachten op hun antwoord.

Onze rangschikking van de beste persoonlijke leningen in België:

Op basis van een krediet van 15.000 euro over 48 maanden op 19 augustus 2019.

1
 • 4,39% JKP
 • 340,73€ / MAAND
2
 • 4,95% JKP
 • 344,36€ / maand
3
 • 5,52% JKP
 • 349,88€ Maand
4
 • 5,95% JKP
 • 350,85€ / maand
5
 • 5,95 % JKP
 • 363,90€ / maand
6
 • 6,90% JKP
 • 357,04€ / maand
7
 • 4,90% JKP
 • 338,14€ / maand
8
 • 7,95 % JKP
 • 363,90€ / maand
9
 • 10,0% JKP
 • 377,34€ / maand
10
 • 6,95% JKP
 • 357,37€ / maand

Laatste 3 artikelen op krediet:


Op zoek naar advies over kredieten en organisaties in België, vindt u onze vele artikelen, tips en nieuws die u zullen helpen om een beter inzicht te krijgen in het krediet in België om de juiste keuze te maken voor uw persoonlijke lening. Hier zijn de laatste 3 gidsen die we op de blog hebben gepubliceerd:

Document prêt personnel

Welke documenten zijn nodig voor een persoonlijke lening?

Een persoonlijke leningaanvraag vereist de voorbereiding van een solide dossier met alle vereiste documenten. Het ontbreken van bewijs kan uw Lire Plus…

Prix d'un prêt personnel

Hoeveel kost een persoonlijke lening?

Hoeveel kost een persoonlijke lening? Verschillende parameters bepalen de totale kosten van een persoonlijke lening. Er kunnen discrepanties bestaan tussen Lire Plus…

Combien emprunter pour un prêt personnel

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening?

Het maximale bedrag aan persoonlijke leningen dat u kunt lenen, wordt bepaald door uw schuldratio en uw leencapaciteit. Om overmatige Lire Plus…

Vergelijkende persoonlijke lening: hoe vindt u het beste tarief?


 

Wist u dat niet alle persoonlijke leningen in België dezelfde waarde hebben? De tarieven en voorwaarden voor de toekenning en terugbetaling kunnen immers per bank of kredietinstelling verschillen. Daarom is het belangrijk om de beste voorwaarden voor uw krediet te zoeken om het beste tarief voor uw consumentenkrediet te verkrijgen. Gelukkig om u te helpen, om de beste tarieven zoals een sioux op te volgen, biedt onze Footprint-wwf.be website u een vergelijking van de verschillende persoonlijke leningen die in België beschikbaar zijn. Om u te helpen bij de keuze van uw persoonlijke lening, beantwoorden wij hieronder de meest gestelde vragen hierover.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een vorm van consumentenkrediet, ook wel een krediet zonder bewijsstukken of een lening op afbetaling genoemd.

Dit is een onbeperkt type krediet, wat betekent dat het niet aan een specifiek gebruik is gewijd en dat u het geleende geld vrij kunt gebruiken voor zowel de aankoop van een goed als een dienst. Voor dit krediet zonder bewijs is geen persoonlijke bijdrage of aankoopbewijs vereist, maar om het te verkrijgen moet u uiteraard een geldig kredietdossier met bewijs van inkomen, identiteitsbewijs, …

De terugbetaling van het krediet vindt plaats over een vooraf bepaald aantal maandelijkse termijnen. Zoals bij alle leningen moet u naast de terugbetaling van het geleende bedrag ook rente betalen. Het bedrag van deze rente (JKP) wordt door de kredietinstelling vastgesteld op basis van het bedrag en de looptijd van het krediet. Aangezien niet alle banken en organisaties hetzelfde JKP aanbieden, is het belangrijk om aanbiedingen zorgvuldig te vergelijken om zo weinig mogelijk rente terug te betalen.

Kortom, de persoonlijke lening is een krediet dat u kunt gebruiken zoals u dat wenst en voor de aankopen die u wenst. Zoals bij elk krediet moet u het geleende bedrag plus rente terugbetalen.

Persoonlijke lening, wat zijn de voordelen?

De persoonlijke lening in België heeft slechts één voordeel, maar niet het minste, aangezien het gebruik ervan niet gerechtvaardigd hoeft te worden. Zo kunt u het geleende geld naar eigen goeddunken gebruiken zonder dat u iets hoeft te verantwoorden.

De enige voorwaarde om van dit voordeel te kunnen profiteren is dat u uw lening moet terugbetalen wanneer deze verschuldigd is, volgens de voorwaarden die bij de ondertekening van het contract zijn vastgesteld.

Een persoonlijke lening zonder bewijs betekent echter “zonder bewijs van gebruik” en niet zonder bewijs van inkomen. Voor dit consumentenkrediet moet u net als voor elk ander krediet altijd uw kredietwaardigheid bewijzen om de bank gerust te stellen over uw terugbetalingscapaciteit.

Wat zijn de nadelen?

Hoewel persoonlijk krediet de beste oplossing is voor een persoon die geld wil lenen zonder het gebruik ervan te moeten rechtvaardigen, is het niet de goedkoopste van allemaal. Wanneer u van plan bent uw krediet te gebruiken voor een specifiek gebruik dat u kunt rechtvaardigen (aankoop van een auto, werk, aankoop van een huis, etc.), raden wij u daarom aan om een toegewezen krediet te gebruiken, zoals een autolening, een hypothecair krediet of een werklening.

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening?

Het bedrag dat u kunt lenen varieert naargelang de organisatie waar u uw financiering gaat afsluiten, de minimum- en maximumbedragen die u kunt lenen kunnen vrij worden vastgesteld door de uitlenende organisaties, maar variëren over het algemeen tussen 1000 en 75000 euro.

Afhankelijk van het bedrag dat u wilt lenen, moet u de persoonlijke leningen van de verschillende organisaties met elkaar vergelijken om te zien of ze u dat toestaan.

Het criterium dat de grootste invloed heeft op het bedrag dat u kunt lenen is echter uw financiële situatie. Inderdaad, afhankelijk van uw inkomen en uw uitstaande schulden, zullen banken en andere organisaties u een maximaal bruikleenbaar bedrag geven dat zij consistent achten om te vermijden dat u in een delicate financiële situatie terechtkomt en om overmatige schuldenlast te vermijden. Aangezien elk dossier anders is, kan geen enkel vergelijkend persoonlijk krediet vooraf het maximumbedrag bepalen dat een bank u zal toekennen, dus u moet een krediet aanvragen en kijken of het wordt aanvaard of niet.

Hoewel de berekening van het maximumbedrag dat u kunt lenen van bank tot bank verschilt, is de berekening van het maximumbedrag over het algemeen als volgt:

Door de maandelijkse betaling(en) af te trekken van uw inkomsten van uw openstaande schulden en ondersteuningsbetalingen, bepaalt de bank hoeveel geld u nog over heeft. Op basis van dit bedrag bepaalt het of u door het toevoegen van een terug te betalen krediet nog steeds fatsoenlijk kunt wonen, d.w.z. in een huis kunt wonen, eten enz. In het algemeen schatten de banken dat u nog ongeveer 900 euro over zou moeten hebben wanneer u uw schulden van uw inkomen hebt afgetrokken. Dit bedrag van 900 euro wordt “reste à vivre” genoemd. Als je door het toevoegen van een extra krediet je resterende inkomen onder de 900 euro komt, is de kans groot dat je persoonlijke lening geweigerd wordt.

Hoeveel kost een persoonlijke lening?

U kent waarschijnlijk het gezegde: “Geld lenen kost ook geld”. U zult begrepen hebben dat ook al kan het heel nuttig zijn, een persoonlijke lening geld kost. Het is over het algemeen de rente op het krediet, zelfs als in sommige gevallen de uitlenende organisatie een aanvraagvergoeding toepast waarmee u rekening moet houden bij uw vergelijking van de beste persoonlijke leningen. De kosten van een krediet worden uitgedrukt door de totale effectieve rentevoet (JKP), die de debetrentevoet en de administratieve kosten omvat. Het JKP maakt het dus mogelijk om kredieten nauwkeurig en objectief met elkaar te vergelijken.

De rente op een persoonlijke lening is vast bij de ondertekening van de lening en kan later niet meer worden gewijzigd, dus het is een vaste rente over de gehele looptijd van de financiering. Tijdens de simulatie van een persoonlijke lening en dus nog voor de ondertekening van het contract, kent u de totale kosten van uw lening.

Goed om te weten:

Het JKP verschilt sterk van bank tot bank, afhankelijk van het geleende bedrag en de terugbetalingstermijn. Daarom is het belangrijk om een goede vergelijkende persoonlijke lening te maken om het beste tarief voor uw krediet te vinden en ervoor te zorgen dat het u zo weinig mogelijk geld kost.

Wie kan erom vragen?

Kan ik als werkloze een persoonlijk krediet aanvragen?

We zullen niet tegen elkaar liegen, een krediet krijgen terwijl werklozen vaak deel uitmaken van de weg van de strijder, maar het is niet zo dat het een onmogelijke missie is. Dit hangt weer af van uw situatie.

 • Bent u onlangs uw baan kwijt geraakt?
 • Hoeveel verdien je per maand?
 • Bent u eigenaar van uw huis?
 • Heeft u een borgsteller?

Dit zijn enkele van de vragen die de bank u kan stellen om na te gaan of uw dossier toelaatbaar is om een persoonlijke lening voor de werklozen te krijgen. U moet begrijpen dat om u een persoonlijke lening toe te kennen, een bank moet nagaan of u deze kunt terugbetalen en dat zij de kleur van het geld dat zij u heeft geleend, zal herzien, dus het zal des te meer aandacht besteden aan het dossier van een werkloze, aangezien hij een risicoprofiel voor de kredietverstrekker vertegenwoordigt.

Kan ik een persoonlijk tegoed aanvragen door in het dossier te staan?

Krediet krijgen door “verboden te worden om te bankieren” is een zeer complexe zaak. Inderdaad, wanneer u ingeschreven bent bij de Belgische nationale bank, is het zeer zeldzaam om een lening te krijgen. Alvorens u financiering toe te kennen, controleert een organisatie of u zich in het dossier bevindt, want ook al is er geen wet die u verbiedt om een persoonlijke lening te verstrekken aan een persoon in het dossier, dan nog wordt het beschouwd als een risicoprofiel. Het ideaal is uiteraard om het dossier te verlaten alvorens opnieuw een krediet aan te vragen, maar indien u geen andere oplossing heeft, raden wij u aan om verschillende aanvragen in te dienen bij verschillende bedrijven om uw kansen op een lening te maximaliseren.

Kan ik als student een persoonlijk krediet aanvragen?

Onderwijs is duur en als je geen inkomen hebt, is het vrij moeilijk om een krediet te claimen om deze studies te financieren, omdat je genoeg moet hebben om het terug te betalen. Als u geld wilt lenen om uw studie te financieren, heeft u 2 oplossingen, u moet ofwel werken en over loonstroken beschikken om aan de bank te kunnen voorleggen of een persoon te hebben die

Kan ik een persoonlijk krediet aanvragen als ik ouder ben dan 60 jaar?

Vroeger was het moeilijk om na de leeftijd van 60 jaar te lenen, nu de levensverwachting stijgt, passen organisaties zich aan en zijn ze veel minder geneigd om persoonlijke leningen voor senioren aan te gaan. U zult echter voldoende garanties moeten geven om de organisatie in staat te stellen u geld te lenen.

Wat is krediet zonder bewijs tussen particulieren?

Krediet tussen particulieren, of krediet zonder bank, is de laatste tijd steeds gebruikelijker geworden. Deze vorm van financiering is geboren uit de uitbarsting van een gedeelde economie gebaseerd op uitwisseling tussen individuen. Deze collaboratieve financiering verwijdert zich van de methodes van het banksysteem die we altijd al gekend hebben en maakt plaats voor een vereenvoudigde, meer toegankelijke en snellere financieringsmethode, waarvan sommige niet te rechtvaardigen zijn.

In tegenstelling tot de toegekende lening, is krediet zonder ontvangstbewijs tussen particulieren een persoonlijke lening. Het is niet nodig om de bestemming van het verkregen krediet te rechtvaardigen. Welk project u ook wilt financieren, of het nu gaat om de aankoop van een auto, de renovatie van een huis, de financiering van een reis, enz., u kunt een beroep doen op een privé-kredietverstrekker die u op voorhand informeert over het bedrag dat hij u op krediet kan geven, in ruil, uiteraard, voor rente. Voor dit soort krediet verkrijgt de kredietnemer snel geld en gebruikt het discreet, met volledig respect voor zijn of haar privacy.

De werking van de lening zonder bewijs tussen particulieren is eenvoudig. De lener gaat naar het online platform van de kredietverstrekker en voert een leningssimulatie uit en schrijft zich vervolgens in. Het enige wat hij hoeft te doen is een goed samengesteld kredietrapport te verstrekken. In het algemeen zijn particuliere investeerders verantwoordelijk voor de financiering van leningen tussen particulieren. De rentevoet is zeer variabel, afhankelijk van het vrijgekomen bedrag en de aflossingsperiode.

Tot nu toe regelt de Belgische wetgeving het krediet tussen particulieren niet. Een krediet zonder ontvangstbewijs mag echter niet worden verward met een krediet zonder ontvangstbewijs. De financier heeft het recht om systematisch zijn loonfiches of een belastingaanslag te vragen aan de kredietnemer om zijn solvabiliteit te waarborgen.

Wat te doen als een persoonlijke lening wordt geweigerd?

U wenst persoonlijke projecten te financieren (aankoop van een auto, renovatie van de keuken, bruiloft in zicht, …), u heeft een financiële instelling benaderd, maar u bent geweigerd? Het is niet zonder een oplossing.

Het eerste wat u moet doen is de reden(en) voor de afwijzing van uw verzoek te begrijpen, zodat u terug kunt stuiteren en alle kansen aan uw zijde kunt leggen wanneer het nieuwe verzoek wordt gedaan. Opgemerkt zij dat kredietinstellingen elk hun eigen beleid hebben om al dan niet persoonlijk krediet te verlenen. Gelukkig is het persoonlijke krediet niet afhankelijk van een bewijs van een lening. Aan de andere kant analyseren organisaties bepaalde factoren om uw terugbetalingsvermogen te beoordelen. Zo is er bijvoorbeeld uw leeftijd, uw leeftijd, uw aanklacht, uw burgerlijke staat, uw levensstijl, uw inkomstenbron en -stabiliteit, uw financiële geschiedenis, enz. Als zij van mening zijn dat één van de criteria uw kredietwaardigheid in het gedrang kan brengen, wordt de lening automatisch geweigerd.

Zodra u op de hoogte wordt gesteld van de weigering, vraag naar de redenen. Misschien sta je op de zwarte lijst? Is het gevraagde bedrag te hoog in vergelijking met uw inkomen? Heb je niet de vereiste leeftijd die 25 jaar en ouder is? Ben je te vaak in de openbaarheid? Afhankelijk van de reactie van de financiële instelling kunt u uw tekortkomingen verhelpen.

U kunt uw abonnement op een persoonlijke lening herhalen door te vragen uw aanvraag te controleren. Om dit te doen, kunt u contact opnemen met de manager die verantwoordelijk is voor uw dossier en nieuwe ondersteunende documenten toevoegen die uw initiële problemen verhelpen. U kunt het ondersteunen met garanties of zekerheden die uw kansen maximaliseren. Als het bedrag te hoog is, verminder het dan.

Nadien is het ook mogelijk om een beroep te doen op een andere financiële instelling of waarom geen persoonlijke lening tussen particulieren? Maar voordat u een nieuwe toepassing start, is het raadzaam om een vergelijkende analyse van de verschillende kredietinstellingen uit te voeren om een validatie van uw lening te verzekeren.

Hoe krijg ik een snelle persoonlijke lening?

Om uw projecten tot leven te brengen, is een persoonlijke lening de beste oplossing als u cashflowproblemen heeft. Snel nodig? Je moet de juiste gebaren hebben en de juiste trucs toepassen.

Om te voorkomen dat er tijd wordt verspild aan het een voor een analyseren van banken, kunt u de hulp inroepen van een online persoonlijke kredietvergelijker. Het zal verantwoordelijk zijn voor het vergelijken van alle aanbiedingen die kredietinstellingen te bieden hebben. Het voordeel is dat u tijd bespaart en dat er geen informatie aan het toeval wordt overgelaten. In een paar klikken heeft u een selectie van al uw mogelijkheden. De site vergelijkt de taeg, de aanvraagkosten, de duur van de terugbetaling, het bedrag van de terugbetaling of compensatie in geval van vervroegde terugbetaling, enz.

Heeft u de financiële instelling gevonden die bij u past? Haast u niet om uw verzoek direct in te dienen. U kunt geweigerd worden vanwege een nalatigheid of onvermogen om te betalen. Voer een persoonlijke leningssimulatie online uit, het is gemakkelijker om het totale bedrag van de lening, de terug te betalen maandelijkse betalingen, maar ook de looptijd te berekenen. Bovendien bent u door het uitvoeren van de simulatie met niets bezig.

Tot slot hoeft u alleen nog maar een concrete financieringsaanvraag in te dienen. Raadpleeg de website van de uitleenorganisatie voor een overzicht van de te verstrekken onderdelen, maar ook om de verschillende specifieke kenmerken van het aanbod op de voet te volgen.

Moet ik een verzekering afsluiten?

Door de aanvaarding van een leningaanvraag neemt een kredietinstelling altijd het risico dat zij te maken krijgt met het faillissement van de kredietnemer. Om zijn rug te verzekeren, biedt hij de kredietnemer systematisch aan om zich te verzekeren. Is dat een goed idee of niet?

Kortom, de kredietverzekering staat garant voor de overname van de verantwoordelijkheid voor de terugbetalingstermijnen van een lening. Er kunnen zich namelijk ongelukken of gebeurtenissen voordoen die de terugbetaling van de afgesloten lening in gevaar brengen, zoals overlijden, werkloosheid of tijdelijke arbeidsongeschiktheid. De kredietnemersverzekering beschermt u in geval van onvoorziene omstandigheden.

Wettelijk gezien is het niet verplicht om een verzekering af te sluiten wanneer u een persoonlijke lening aanvraagt. Anderzijds, aangezien het een garantie is voor de kredietinstelling, kunt u mogelijk denken dat de weigering om een verzekering af te sluiten een reden kan zijn om de lening niet toe te kennen, omdat het een garantie is voor de kredietinstelling, wanneer deze dat vereist.

De kredietverzekering beschermt ook u en uw gezin. Zij zorgt voor de maandelijkse betaling en dekt u dagelijks in geval van een verandering in uw persoonlijke situatie. Er zijn verschillende soorten persoonlijke leenverzekeringen:

 • Een levensverzekering dekt alles als je sterft. Dit voorkomt dat uw dierbaren zich in de schulden steken.
 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt u als er sprake is van een ongeval of ziekte met als gevolg een tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid.
 • De ziektekostenverzekering helpt u om uw persoonlijke lening te honoreren als u met ziekteverlof bent.
 • Een arbeidsongeschiktheidsverzekering laat u toe om de maandelijkse kredietuitkeringen te betalen als u werkloos blijkt te zijn.

Waarom gebruik maken van onze vergelijkende persoonlijke lening?

Wilt u reizen, een nieuwe auto kopen of wat huisverbeteringswerk doen? Dankzij footprint-wwf.Be ontdekt u snel de persoonlijke lening die aan al uw behoeften voldoet om de projecten die u na aan het hart liggen uit te voeren.

Bespaar tijd en geld, in een paar klikken heeft u alle persoonlijke leenoffertes, en dit gratis. We vergelijken alle aanbiedingen van kredietinstellingen en het bedrag dat een persoonlijk krediet u kan kosten. Een paar minuten zijn genoeg om u rond de leenfaciliteiten te leiden, zonder van uw stoel te verhuizen en u kostbare tijd te besparen. Door gebruik te maken van onze persoonlijke leenvergelijking bespaart u extra geld omdat wij u gepersonaliseerde aanbiedingen vinden die rekening houden met uw profiel, maar ook met uw interesses.

Gemakkelijk en snel, gebruiken we een kredietvergelijker die zowel bij selecties als bij tellingen goed presteert. Footprint-wwf.Be is uw beste bondgenoot voor het afsluiten van een persoonlijke lening. Wij stellen u meer dan tien financiële instellingen in België ter beschikking waarmee wij nauw samenwerken. Het enige wat u hoeft te doen is een kredietsimulatie te doen en uw terugbetalingscapaciteit te controleren voordat u zelfs maar een verbintenis aangaat.

Om een persoonlijke lening af te sluiten onder de beste voorwaarden, vertrouwt u op footprint-wwf.Be.