Document prêt personnel

Welke documenten zijn nodig voor een persoonlijke lening?

Een persoonlijke leningaanvraag vereist de voorbereiding van een solide dossier met alle vereiste documenten. Het ontbreken van bewijs kan uw kansen op een succesvolle aanvraag in gevaar brengen. Het is daarom zeer belangrijk om alle documenten te verstrekken die u gevraagd worden te verstrekken.

Een garantie voor banken

De bewijsstukken en documenten die de bank nodig heeft om een persoonlijke lening aan te vragen, zijn voor de bank een manier om aan te tonen dat uw profiel en situatie veilig zijn. In het algemeen controleren de kredietagentschappen de terugbetalingscapaciteit van de kredietnemers.

Het is dus in uw belang om een volledig dossier samen te stellen, inclusief alle benodigde documenten. Een goede staat van dienst en geen bankgeschiedenis verhoogt uw kansen om uw zaak te winnen met een factor tien.

De aard van de te verstrekken documenten

De vaststelling van een persoonlijke lening vereist de verstrekking van documenten van een soort van documenten:

– Persoonlijk: een officieel identiteitsbewijs dat een identiteitskaart of paspoort kan zijn, een bewijs van verblijf van minder dan 3 maanden oud, evenals uw laatste 3 bankafschriften en hetzelfde bewijs op naam van de medeondertekenaar indien van toepassing.

– Financieel: uw laatste drie loonstroken, de afschrijvingstabellen van de verschillende lopende kredieten en de laatste belastingaanslag. Aangezien deze documenten zullen worden gebruikt om uw vermogen tot terugbetaling te beoordelen, zijn ze verplicht. De aard en het aantal te verstrekken documenten kan van bank tot bank verschillen, maar in het algemeen bevat de lijst altijd de bovengenoemde documenten. Voor eigenaars moet ook een kopie van de onroerende voorheffing worden verstrekt. In ieder geval is het noodzakelijk dat uw inkomen voldoende is voor een project voor een persoonlijke lening.

Het is niet aan te raden om een onvolledig dossier in te dienen, dat sowieso niet het onderwerp zal zijn van een onderzoek. Door online een persoonlijke leensimulatie te doen, bent u beter voorbereid om een aanvraag in te dienen. U kunt uw dossier beter opbouwen met nauwkeurige informatie over de ideale terugbetalingsperiode, de juiste maandelijkse betaling en het meest interessante tarief.

Het voordeel van de persoonlijke lening is dat er geen documenten nodig zijn die het gebruik van het toegekende bedrag rechtvaardigen, zoals een bestelformulier of een offerte, noch een onbeperkt krediet.

Onvolledig bestand of gebruik van valse documenten

De instelling die uw aanvraag voor een persoonlijke lening behandelt, kan niet van u eisen dat u de gevraagde documenten met betrekking tot uw vermogen of financiële situatie overlegt, zoals de belastingdienst zou doen. De weigering om een document te integreren dat de bank nodig acht om uw kredietwaardigheid te bepalen, is daarentegen in uw nadeel en leidt tot een weigering.

Ook als uw dossier alle genoemde documenten bevat, kunnen andere documenten worden opgevraagd. Dit is vaak gebaseerd op het gevraagde bedrag en/of de financiële situatie van de aanvrager om het risico van overmatige schuldenlast te beperken.

Een goed kredietrapport is vrij van correctiespaties en doorhalingen. Vergeet niet om de documenten die erom vragen te dateren en te ondertekenen en deze te laten ondertekenen door uw echtgenoot of echtgenote als u getrouwd bent of een partnerschap heeft.

Een reactie achterlaten

Je e-mailadres zal niet getoond worden. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *