Zoek naar een persoonlijke lening in België

We vergelijken meer dan tien online kredietinstellingen in België. Ons doel is om u te helpen het beste tarief te vinden. We stellen een rangorde van kredietinstellingen op. Het enige wat je hoeft te doen is een simulatie uit te voeren.

Vind uw persoonlijke lening tegen de beste rentevoet

Voer een kredietsimulatie uit op één of meer van de sites die wij u voorstellen en vergelijk de tarieven voor het bedrag en de duur die bij u passen en selecteer de organisatie die u het beste aanbod biedt.

  Vraag uw persoonlijke lening online aan

Als je eenmaal het beste financieringsaanbod hebt gevonden, is het aan jou om te spelen, het enige wat je hoeft te doen is direct online een lening aan te vragen op de website van de organisatie van je keuze en te wachten op hun antwoord.

Onze rangschikking van de beste persoonlijke leningen in België:

Op basis van een krediet van 15.000 euro over 48 maanden op 19 augustus 2019.

1
  • 3,99% JKP
  • 338,14€ / maand

Laatste 3 artikelen op krediet:


Op zoek naar advies over kredieten en organisaties in België, vindt u onze vele artikelen, tips en nieuws die u zullen helpen om een beter inzicht te krijgen in het krediet in België om de juiste keuze te maken voor uw persoonlijke lening. Hier zijn de laatste 3 gidsen die we op de blog hebben gepubliceerd:

Document prêt personnel

Welke documenten zijn nodig voor een persoonlijke lening?

Een persoonlijke leningaanvraag vereist de voorbereiding van een solide dossier met alle vereiste documenten. Het ontbreken van bewijs kan uw Lire Plus…

Prix d'un prêt personnel

Hoeveel kost een persoonlijke lening?

Hoeveel kost een persoonlijke lening? Verschillende parameters bepalen de totale kosten van een persoonlijke lening. Er kunnen discrepanties bestaan tussen Lire Plus…

Combien emprunter pour un prêt personnel

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening?

Het maximale bedrag aan persoonlijke leningen dat u kunt lenen, wordt bepaald door uw schuldratio en uw leencapaciteit. Om overmatige Lire Plus…

Vergelijkende persoonlijke lening: hoe vindt u het beste tarief?


 

Wist u dat niet alle persoonlijke leningen in België dezelfde waarde hebben? De tarieven en voorwaarden voor de toekenning en terugbetaling kunnen immers per bank of kredietinstelling verschillen. Daarom is het belangrijk om de beste voorwaarden voor uw krediet te zoeken om het beste tarief voor uw consumentenkrediet te verkrijgen. Gelukkig om u te helpen, om de beste tarieven zoals een sioux op te volgen, biedt onze Footprint-wwf.be website u een vergelijking van de verschillende persoonlijke leningen die in België beschikbaar zijn. Om u te helpen bij de keuze van uw persoonlijke lening, beantwoorden wij hieronder de meest gestelde vragen hierover.

Wat is een persoonlijke lening?

Een persoonlijke lening is een vorm van consumentenkrediet, ook wel een krediet zonder bewijsstukken of een lening op afbetaling genoemd.

Dit is een onbeperkt type krediet, wat betekent dat het niet aan een specifiek gebruik is gewijd en dat u het geleende geld vrij kunt gebruiken voor zowel de aankoop van een goed als een dienst. Voor dit krediet zonder bewijs is geen persoonlijke bijdrage of aankoopbewijs vereist, maar om het te verkrijgen moet u uiteraard een geldig kredietdossier met bewijs van inkomen, identiteitsbewijs, …

De terugbetaling van het krediet vindt plaats over een vooraf bepaald aantal maandelijkse termijnen. Zoals bij alle leningen moet u naast de terugbetaling van het geleende bedrag ook rente betalen. Het bedrag van deze rente (JKP) wordt door de kredietinstelling vastgesteld op basis van het bedrag en de looptijd van het krediet. Aangezien niet alle banken en organisaties hetzelfde JKP aanbieden, is het belangrijk om aanbiedingen zorgvuldig te vergelijken om zo weinig mogelijk rente terug te betalen.

Kortom, de persoonlijke lening is een krediet dat u kunt gebruiken zoals u dat wenst en voor de aankopen die u wenst. Zoals bij elk krediet moet u het geleende bedrag plus rente terugbetalen.

Persoonlijke lening, wat zijn de voordelen?

De persoonlijke lening in België heeft slechts één voordeel, maar niet het minste, aangezien het gebruik ervan niet gerechtvaardigd hoeft te worden. Zo kunt u het geleende geld naar eigen goeddunken gebruiken zonder dat u iets hoeft te verantwoorden.

De enige voorwaarde om van dit voordeel te kunnen profiteren is dat u uw lening moet terugbetalen wanneer deze verschuldigd is, volgens de voorwaarden die bij de ondertekening van het contract zijn vastgesteld.

Een persoonlijke lening zonder bewijs betekent echter “zonder bewijs van gebruik” en niet zonder bewijs van inkomen. Voor dit consumentenkrediet moet u net als voor elk ander krediet altijd uw kredietwaardigheid bewijzen om de bank gerust te stellen over uw terugbetalingscapaciteit.

Wat zijn de nadelen?

Hoewel persoonlijk krediet de beste oplossing is voor een persoon die geld wil lenen zonder het gebruik ervan te moeten rechtvaardigen, is het niet de goedkoopste van allemaal. Wanneer u van plan bent uw krediet te gebruiken voor een specifiek gebruik dat u kunt rechtvaardigen (aankoop van een auto, werk, aankoop van een huis, etc.), raden wij u daarom aan om een toegewezen krediet te gebruiken, zoals een autolening, een hypothecair krediet of een werklening.

Hoeveel kan ik lenen voor een persoonlijke lening?

Het bedrag dat u kunt lenen varieert naargelang de organisatie waar u uw financiering gaat afsluiten, de minimum- en maximumbedragen die u kunt lenen kunnen vrij worden vastgesteld door de uitlenende organisaties, maar variëren over het algemeen tussen 1000 en 75000 euro.

Afhankelijk van het bedrag dat u wilt lenen, moet u de persoonlijke leningen van de verschillende organisaties met elkaar vergelijken om te zien of ze u dat toestaan.

Het criterium dat de grootste invloed heeft op het bedrag dat u kunt lenen is echter uw financiële situatie. Inderdaad, afhankelijk van uw inkomen en uw uitstaande schulden, zullen banken en andere organisaties u een maximaal bruikleenbaar bedrag geven dat zij consistent achten om te vermijden dat u in een delicate financiële situatie terechtkomt en om overmatige schuldenlast te vermijden. Aangezien elk dossier anders is, kan geen enkel vergelijkend persoonlijk krediet vooraf het maximumbedrag bepalen dat een bank u zal toekennen, dus u moet een krediet aanvragen en kijken of het wordt aanvaard of niet.

Hoewel de berekening van het maximumbedrag dat u kunt lenen van bank tot bank verschilt, is de berekening van het maximumbedrag over het algemeen als volgt:

Door de maandelijkse betaling(en) af te trekken van uw inkomsten van uw openstaande schulden en ondersteuningsbetalingen, bepaalt de bank hoeveel geld u nog over heeft. Op basis van dit bedrag bepaalt het of u door het toevoegen van een terug te betalen krediet nog steeds fatsoenlijk kunt wonen, d.w.z. in een huis kunt wonen, eten enz. In het algemeen schatten de banken dat u nog ongeveer 900 euro over zou moeten hebben wanneer u uw schulden van uw inkomen hebt afgetrokken. Dit bedrag van 900 euro wordt “reste à vivre” genoemd. Als je door het toevoegen van een extra krediet je resterende inkomen onder de 900 euro komt, is de kans groot dat je persoonlijke lening geweigerd wordt.

Hoeveel kost een persoonlijke lening?

U kent waarschijnlijk het gezegde: “Geld lenen kost ook geld”. U zult begrepen hebben dat ook al kan het heel nuttig zijn, een persoonlijke lening geld kost. Het is over het algemeen de rente op het krediet, zelfs als in sommige gevallen de uitlenende organisatie een aanvraagvergoeding toepast waarmee u rekening moet houden bij uw vergelijking van de beste persoonlijke leningen. De kosten van een krediet worden uitgedrukt door de totale effectieve rentevoet (JKP), die de debetrentevoet en de administratieve kosten omvat. Het JKP maakt het dus mogelijk om kredieten nauwkeurig en objectief met elkaar te vergelijken.

De rente op een persoonlijke lening is vast bij de ondertekening van de lening en kan later niet meer worden gewijzigd, dus het is een vaste rente over de gehele looptijd van de financiering. Tijdens de simulatie van een persoonlijke lening en dus nog voor de ondertekening van het contract, kent u de totale kosten van uw lening.

Goed om te weten:

Het JKP verschilt sterk van bank tot bank, afhankelijk van het geleende bedrag en de terugbetalingstermijn. Daarom is het belangrijk om een goede vergelijkende persoonlijke lening te maken om het beste tarief voor uw krediet te vinden en ervoor te zorgen dat het u zo weinig mogelijk geld kost.

Wie kan erom vragen?

Kan ik als werkloze een persoonlijk krediet aanvragen?

We zullen niet tegen elkaar liegen, een krediet krijgen terwijl werklozen vaak deel uitmaken van de weg van de strijder, maar het is niet zo dat het een onmogelijke missie is. Dit hangt weer af van uw situatie.

  • Bent u onlangs uw baan kwijt geraakt?
  • Hoeveel verdien je per maand?
  • Bent u eigenaar van uw huis?
  • Heeft u een borgsteller?

Dit zijn enkele van de vragen die de bank u kan stellen om na te gaan of uw dossier toelaatbaar is om een persoonlijke lening voor de werklozen te krijgen. U moet begrijpen dat om u een persoonlijke lening toe te kennen, een bank moet nagaan of u deze kunt terugbetalen en dat zij de kleur van het geld dat zij u heeft geleend, zal herzien, dus het zal des te meer aandacht besteden aan het dossier van een werkloze, aangezien hij een risicoprofiel voor de kredietverstrekker vertegenwoordigt.

Kan ik een persoonlijk tegoed aanvragen door in het dossier te staan?

Krediet krijgen door “verboden te worden om te bankieren” is een zeer complexe zaak. Inderdaad, wanneer u ingeschreven bent bij de Belgische nationale bank, is het zeer zeldzaam om een lening te krijgen. Alvorens u financiering toe te kennen, controleert een organisatie of u zich in het dossier bevindt, want ook al is er geen wet die u verbiedt om een persoonlijke lening te verstrekken aan een persoon in het dossier, dan nog wordt het beschouwd als een risicoprofiel. Het ideaal is uiteraard om het dossier te verlaten alvorens opnieuw een krediet aan te vragen, maar indien u geen andere oplossing heeft, raden wij u aan om verschillende aanvragen in te dienen bij verschillende bedrijven om uw kansen op een lening te maximaliseren.

Kan ik als student een persoonlijk krediet aanvragen?

Onderwijs is duur en als je geen inkomen hebt, is het vrij moeilijk om een krediet te claimen om deze studies te financieren, omdat je genoeg moet hebben om het terug te betalen. Als u geld wilt lenen om uw studie te financieren, heeft u 2 oplossingen, u moet ofwel werken en over loonstroken beschikken om aan de bank te kunnen voorleggen of een persoon te hebben die

Kan ik een persoonlijk krediet aanvragen als ik ouder ben dan 60 jaar?

Vroeger was het moeilijk om na de leeftijd van 60 jaar te lenen, nu de levensverwachting stijgt, passen organisaties zich aan en zijn ze veel minder geneigd om persoonlijke leningen voor senioren aan te gaan. U zult echter voldoende garanties moeten geven om de organisatie in staat te stellen u geld te lenen.

Wat is krediet zonder bewijs tussen particulieren?
Wat te doen als een persoonlijke lening wordt geweigerd?
Hoe krijg ik een snelle persoonlijke lening?
Moet ik een verzekering afsluiten?
Waarom gebruik maken van onze vergelijkende persoonlijke lening?